Det med småt

Mano Crews forretningsbetingelser:
 • Minimumsbestilling af mandskab pr. job er 4 timer udført af én person
 • Ved afbestilling af ordre mindre end 24 timer før jobstart, betaler kunden et afbestillingsgebyr på 4 timer pr. person. Dette gælder også i tilfælde af afbestilling af hastebookninger, der er bestilt mindre end 24 timer før jobstart.
 • Kunden har instruktionsbeføjelsen overfor det mandskab, ManoCrew stiller til rådighed for kunden. Derfor er kunden ansvarlig for at have tegnet alle relevante forsikringer, herunder lovpligtig arbejdsskadeforsikring. Hvis kunden ikke er i besiddelse af de nødvendige forsikringer, skal Mano Crew orienteres. Situationen kan eventuelt løses ved at Mano Crew opkræver et forsikringstillæg og et Crew Chef tillæg, da instruksbeføjelser vil overgå til Mano Crew.
 • Ved kørsel til opgaver uden for  det storkøbenhavnske område kan der blive opkrævet betaling af transportudgifter til det mandskab, ManoCrew stiller til rådighed.
 • Såfremt at virksomheden – uden aftale med Mano Crew – ansætter/hyrer/benytter sig af en/flere af de medarbejdere, som Mano Crew har sendt ud til arbejde for virksomheden, vil virksomhedens skulle betale et beløb i rekrutteringsfee pr.  medarbejder på 15.000 kr. til dækning af vores udgifter til bl.a. at oplære og udsende medarbejderne.
 • Betalingsbetingelser: 14 dage netto

GDPR

Denne privatlivspolitik handler om, hvordan Mano Crew indsamler og behandler personoplysninger i forhold til kunder og samarbejdspartnere.

Mano Crew er dataansvarlig for de oplysninger, vi modtager om personer, der arbejder hos vores kunder og samarbejdspartnere. Vi behandler alene navn, telefonnummer, e-mailadresse og ansættelsessted.

Vores grundlag for at behandle disse oplysninger er de aftaler, som vi indgår med kunder og samarbejdspartnere. Efter databeskyttelsesforordningen er grundlaget for at behandle almindelige personoplysninger artikel 6, stk. 1, litra b.

Vores medarbejdere modtager kontaktoplysninger på de medarbejdere hos vores kunder, der kontaktperson på de opgaver, vores medarbejder er med til at løse.

Personoplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Oplysningerne gemmes, så længe medarbejderne er ansat hos vores kunde eller samarbejdspartner.

Personer, vi behandler oplysninger om, har efter forordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling. Det drejer sig om følgende:

 • Ret til indsigt
 • Ret til berigtigelse
 • Ret til sletning (”retten til at blive glemt”)
 • Ret til indsigelse
 • Ret til dataportabilitet
 • Ret til at klage over vores behandling dine personoplysninger til Datatilsynet

Du kan læse mere om dine rettigheder hos Datatilsynet: http://www.datatilsynet.dk/generelt-om-databeskyttelse/hvad-er-dine-rettigheder/

Du kan klage til Datatilsynet http://www.datatilsynet.dk over Mano Crews behandling af dine oplysninger, hvis du mener, at behandlingen er i strid med databeskyttelsesforordningen